05.11.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca GALENIKA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „M&V Investments“a.d. Beograd

Poziv za XI vandrednu sednicu skupštine akcionara.docx.pdf