06.08.2018.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona za VIII emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

VALJAONICA BAKRA SEVOJNO - Isplata kupona.pdf