08.11.2019.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TELEVIZIJA LESKOVAC a.d. Leskovac

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O PRINUDNOM OTKUPUU skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu podnete dokumentacije od strane člana «M&V Investments» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da je RADOICA MILOSAVLJEVIĆ iz Kruševca, pokrenuo postupak prinudnog otkupa akcija izdavaoca «TELEVIZIJA LESKOVAC» a.d. Leskovac.

Prinudni otkup akcija izdavaoca TELEVIZIJA LESKOVAC a.d. Leskovac.pdf