14.01.2021.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa РTЦ ЛУКA ЛEГET a.д. Срeмскa Mитрoвицa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «РТЦ ЛУКА ЛЕГЕТ» а.д. Сремска Митровица од 14.10.2020. године, на основу Одлуке Одбора директора издаваоца «РТЦ ЛУКА ЛЕГЕТ» а.д. Сремска Митровица од 12.01.2021. године као и на основу поднетог захтева члана «Tesla Capital» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «РТЦ ЛУКА ЛЕГЕТ» а.д. Сремска Митровица, даје понуду за стицање сопствених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca RTC LUKA LEGET a.d. Sremska Mitrovica.pdf