10.02.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VOJVODINAPUT BAČKAPUT AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA-POTPISAN vpbp.PDF