06.08.2018.

Обавештење о одржавању ванредне седнице Скупштине акционара издаваоца HALKBANK АД БЕОГРАД

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Halkbank“ а.д. Београд

Poziv za 17. vanrednu sednicu Skupštine Banke.pdf