06.08.2018.

Obaveštenje o održavanju vanredne sednice Skupštine akcionara izdavaoca HALKBANK AD BEOGRAD

Obaveštenje oje dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Halkbank“ a.d. Beograd

Poziv za 17. vanrednu sednicu Skupštine Banke.pdf