03.07.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ВОЈВОДИНАПУТ- БАЧКАПУТ АД НОВИ САД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Tesla Capital “а.д. Београд

Javni poziv(Sazivanje redovne sednice skupštine akcionara)-Vojvodinaput-Bačkaput 01-941-2- potpisan.pdf