08.11.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I anuiteta za III emisiju dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca SWISS LAB DOO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Mediolanum Invest“ a.d. Beograd

Obaveštenje o isplati o roku dospeća I (prvog) kupona III (emisije) kraktoročnih obveznica izdavaoca SWISS LAB D.O.O. Beograd.pdf