11.03.2019.

Обавештење о издавању обичних акција II емисије издаваоца DZU WVP FUND MANAGEMENT АД БЕОГРАД и могућности коришћења права пречег уписа

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Ilirika Investments“ а.д. Београд

Obavestenje akcionarima o pravu preceg upisa.pdf