21.05.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ТАБАК АД НИШ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Momentum Securities“а.д. Нови Сад

Saziv Skupštine akcionara TABAK AD Niš.pdf