03.08.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ЕЛЕКТРОИЗГРАДЊА БАЈИНА БАШТА АД БАЈИНА БАШТА

Обавештење оје достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Intercity broker“а.д. Београд

Poziv za vanrednu sednicu Elektroizgradnja.pdf