27.01.2022.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца МИН ДИВ СВРЉИГ АД СВРЉИГ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

Poziv za XIII vanrednu sednicu Skupštine akcionara.pdf