03.09.2019.

Извештај са одржане седнице Скупштине акционара издаваоца ГЗП ДОМ АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Euro Fineks Broker “а.д. Београд

Bitan dogadaja- GZP DOM izveštaj sa sednice 02092019 POTPISAN.pdf