07.12.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara AMS OSIGURANJE ADO BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Banka Poštanska štedionica“ a.d. Beograd

AMSO - Sazivanje 46. sednice Skupštine AMS Osiguranja ado Beograd.pdf