05.11.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца EXPOBANK АД БЕОГРАД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Ilirika Investments“ а.д. Београд

Poziv 64 2122019 SR.pdf