05.11.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EXPOBANK AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Ilirika Investments“ a.d. Beograd

Poziv 64 2122019 SR.pdf