08.11.2019.

Oбaвeштeњe o извршeнoj исплaти дивидeндe издaвaoцa ЛУКA СEНTA a.д. Сeнтa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАЋЕНОЈ ДИВИДЕНДИУ складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара од 21.06.2019. године, Одлуке Одбора директора од 29.10.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «АБЦ брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности је дана 08.11.2019. године извршио исплату дивиденде за издаваоца «ЛУКА СЕНТА» а.д. Сента, за 29 акционара у укупном нето износу 8.460.233,02 динара.