11.06.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца БОРА КЕЧИЋ АТП АД ОБРЕНОВАЦ

Oбaвeштeњe je дoстaвљeнo oд члaнa Цeнтрaлнoг рeгистрa, дeпoa и клирингa хaртиja oд врeднoсти „Mediolanum Invest“ a.д. Бeoгрaд

Bora Kecic ATP Poziv za sednicu skupštine akcionara 2019 .pdf