12.06.2019.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa КAЧAРEВO a.д. Кaчaрeвo

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-1744/5-19 од 10.06.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Кoмeрциjaлнa бaнкa» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац АЛЕКСА СРЂАН из Црепаје, даје понуду за преузимање акција издаваоца «КАЧАРЕВО» а.д. Качарево.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca KAČAREVO a.d. Kačarevo.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KAČAREVO a.d. Kačarevo.pdf