09.09.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца БЕТОЊЕРКА АД СОМБОР

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „SBD Broker“ а.д. Суботица

Poziv akcionari 26.09.2019..pdf