19.11.2021.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца КOMEРЦИJAЛНA БAНКA AД БEOГРAД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine Banke 23.12.2021.godine.pdf