08.11.2019.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa ФУTУРA ПЛУС a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-3417/7-19 од 07.11.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «Momentum Securities» а.д. Нови Сад, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «МОЈ KIОSK GRОUP» д.о.о. Београд, даје понуду за преузимање акција издаваоца «FUTURA PLUS» а.д. Београд.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca FUTURA PLUS a.d. Beograd.pdf
Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca FUTURA PLUS a.d. Beograd.pdf