11.06.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca KVALITET AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Euro Fineks Broker“ a.d. Beograd

Poziv za redovnu sednicu Kvalitet ad Niš el. potpisan.pdf