22.05.2019.

Обавештење о промени рачуноводствене вредности акција издаваоца "САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ" а.д.о. Београд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА
И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОМЕНИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


Обавештавамо Вас да је Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности извршио промену рачуноводствене вредности 1.743.839 акција издаваоца „САВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд (ЈМБ:20482443) са 231,623251 динара на 220,188421 динара по акцији са CFI кодом и ISIN бројем: ESVUFR, RSSAOSE92219, a на основу документације која је достављена од стране члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.