03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TEHNOHEMIJA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

POZIV ZA SKUPŠTINU-potpisan Tehnohemija ad.pdf