07.11.2019.

Исплaтa дивидeндe издaвaoцa ЛУКA СEНTA a.д. Сeнтa

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕНа основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Одлуке Скупштине акционара од 21.06.2019. године, Одлуке Одбора директора од 29.10.2019. године, као и на основу поднетог захтева од члана «АБЦ брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ЛУКА СЕНТА» а.д. Сента, врши исплату дивиденде власницима хартија од вредности дана 08.11.2019. године.

Isplata dividende izdavaoca LUKA SENTA a.d. Senta.pdf