15.03.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara HTUP PARK AD NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tandem financial“ a.d., Novi Sad

Poziv za skupštinu akcionara14.03.2019.pdf