03.07.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca DUGA AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Erste Bank“ a.d., Novi Sad

apr poziv skupstina duga 2020.pdf