06.12.2018.

Принудни oткуп aкциja издaвaoцa BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE a.д. Врaњe

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, a на основу поднете документације од стране члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да je «BRITISH AMERICAN TOBACCO(SERBIA) LIMITED» из Лондона, покренуо поступак принудног откупа акција издаваоца « BRITISH AMERICAN TOBACCO VRANJE» а.д. Врање.

Prinudni otkup akcija izdavaoca BAT VRANJE a.d. Vranje.pdf