15.03.2019.

XXXII emisija korporativnih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING " DOO NOVI SAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštenje o primarnoj prodaji kratkoročnih dinarskih obveznica izdavaoca „INSTEL-INŽENJERING" DOO NOVI SAD, na osnovu zahteva agenta emisije „DUNAV STOCKBROKER“ a.d. Beograd

Podaci o XXXII emisiji kratkoročnih obveznica Instel Inženjering doo Novi Sad215.pdf