06.07.2020.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца ЛУКA БEOГРAД AД БEOГРAД

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Prudence Capital“ а.д. Београд

1-Luka Beograd-Odluka o sazivanju i objavljivanju saziva redovne sednice Skupstine akcionara.pdf