08.11.2019.

Izveštaj sa održane sednice Skupštine akcionara izdavaoca NIŠ EKSPRES AD NIŠ

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Prudence Capital“ a.d. Beograd

Niš ekspres potpisano.pdf