20.05.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA AD SEVOJNO

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „OTP banka Srbija“ a.d., Beograd.

Poziv akcionarima za 34. Skupstinu pdf potpisan.pdf