06.08.2018.

Пoнудa зa прeузимaњe aкциja издaвaoцa БAT ВРAЊE a.д. Врaњe

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ АКЦИЈА


На основу Правила пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, Решења Комисије за хартије од вредности о одобрењу понуде за преузимање акција број 1/2-102-3647/5-18 од 03.08.2018. године, као и на основу поднетог захтева од члана «M&V Investments» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да понудилац «BRITISH AMERICAN TOBACCO (SERBIA) LIMITED» из Лондона, даје понуду за преузимање акција издаваоца «BAT VRANJE» а.д. Врање.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca BAT VRANJE a.d. Vranje.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca BAT VRANJE a.d. Vranje.pdf