20.06.2019.

Пoнудa зa стицaњe сoпствeних aкциja издaвaoцa ЦEНTРOПРOJEКT-AИК a.д. Бeoгрaд

СВИМ ЧЛАНОВИМА ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА, ДЕПОА И КЛИРИНГА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОНУДИ ЗА СТИЦАЊЕ СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА


У складу са Правилима пословања Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а на основу Одлуке Скупштине акционара издаваоца «ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-АИК» а.д. Београд од 28.12.2018. године, на основу Одлуке Надзорног одбора издаваоца «ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-АИК» а.д. Београд од 19.06.2019. године као и на основу поднетог захтева члана «Јоргић брокер» а.д. Београд, Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности доставља обавештење члановима да акционарско друштво «ЦЕНТРОПРОЈЕКТ-АИК» а.д. Београд, даје понуду за стицање сопсвених акција.

Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca CENTROPROJEKT-AIK a.d. Beograd.pdf