12.03.2019.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца РИБЊАК СУТЈЕСКА АД СУТЈЕСКА

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Дил брокер“ а.д. Београд

sazivanje Skupštine akcionara 2019.pdf