12.03.2019.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RIBNJAK SUTJESKA AD SUTJESKA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Dil broker“ a.d. Beograd

sazivanje Skupštine akcionara 2019.pdf