06.12.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima za vanrednu Skupštinu Recreatours AD- 27 12 2018.pdf