22.05.2019.

Извештај са одржане седнице Скупштине акционара издаваоца ТП ЗАПАДНА МОРАВА АД ТРСТЕНИК од 13.05.2019.

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

TP ZAMO - izveštaj sa Skupštine održane dana 13 05 2019.pdf