07.12.2018.

Обавештење о одржавању Скупштине акционара издаваоца FAM АД КРУШЕВАЦ

Обавештење је достављено од члана Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности „Комерцијална банка“ а.д. Београд

FAM AD Kruševac_Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 24.12.2018.godine.pdf