07.12.2018.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FAM AD KRUŠEVAC

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Komercijalna banka“ a.d. Beograd

FAM AD Kruševac_Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara za 24.12.2018.godine.pdf