15.03.2019.

Obaveštenje o izvršenoj isplati o roku dospeća I kupona i glavnice XXVI emisije i ispisu dužničkih finansijskih instrumenata, izdavaoca INSTEL-INŽENJERING DOO NOVI SAD

Obaveštenje je dostavljeno od agenta emisije „Dunav Stockbroker“ a.d. Beograd

Obavestenje o isplati kupona i glavnice XXVI emisije kratkoročnih obveznica Instel Inženjering doo Novi Sad.pdf