ISIN RSZLUGE71852 CFI kod ESVUFR Tiker ZLUGAS1854
FISN ZLATAR UTP/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 47578
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 47,578,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)