ISIN RSGRDAE87722 CFI kod ESVUFR Tiker GRDAAS7724
FISN GRADNJA ZE/SH VTG FPD RSD400
Valuta RSD Ukupno emitovano 4707
Nominalna vrednost jedne hartije 400.00 Ukupna nominalna vrednost 1,882,800.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)