ISIN RSPRAGE29660 CFI kod ESVUFR Tiker PRAGAK9660
FISN HOTEL PRAG BG/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 535278
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 267,639,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)