ISIN RSGEOKE11791 CFI kod ESVUFR Tiker GEOKAK1791
FISN GEOSON.KONSOLID/SH VTG FPD RSD1000
Valuta RSD Ukupno emitovano 116863
Nominalna vrednost jedne hartije 1,000.00 Ukupna nominalna vrednost 116,863,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)