ISIN RSNITSE89499 CFI kod ESVUFR Tiker NITSAK9499
FISN NIKOLA TESLA EI/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 77002
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 38,501,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)