ISIN RSAKZEE09075 CFI kod ESVUFR Tiker AKZEAK9077
FISN AK ZEMUN/SH VTG FPD RSD550
Valuta RSD Ukupno emitovano 20057
Nominalna vrednost jedne hartije 550.00 Ukupna nominalna vrednost 11,031,350.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)