ISIN RSIHTME65122 CFI kod ESVUFR Tiker IHTMAK5122
FISN IHTM/SH VTG FPD RSD500
Valuta RSD Ukupno emitovano 7672
Nominalna vrednost jedne hartije 500.00 Ukupna nominalna vrednost 3,836,000.00
Opis CFI Obične akcije, Akcija sa pravom glasa (svaka akcija nosi jedan glas), Slobodno (neograničeno) raspolaganje, U potpunosti otplaćeno, Registrovano (hartija od vrednosti je registrovana na ime vlasnika u knjigama emitenta ili registracionog tela i može se preneti na drugog vlasnika samo uz dozvolu registrovanog vlasnika)